กระบอกลมสามแกน COMPACT GUIDE CYLINDER
February 8, 2021
กระบอกลมไร้แกน RODLESS CYLINDER
February 8, 2021

กระบอกลมแบบจับชิ้นงาน AIR GRIPPER CYLINDER

กระบอก Air gripper ใช้ในการคีบ หยิบ จับ ชิ้นงานต่างๆ แทนมือ ส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่ปลายแขนกล มีลักษณะ แตกต่างกันไปตามลักษณะและน้ำหนักของชิ้นงานที่จะใช้หยิบ

SPECIFICATION Air Gripper 
Bore Stroke Port Size Type Gripper ( N ) Presure
(mm) (mm) (in) Outside Inside (Bar)
6 4 M3x0.5 3.3 6.1 2 – 7
10 4 M3x0.5 Single 11 17 2 – 7
16 6 M5x0.8 Acting 34 45 2 – 7
20 10 M5x0.8 45 68 2 – 7
25 14 M5x0.8 Double 69 102 2 – 7
32 22 M5x0.8 Acting 160 195 2 – 7
40 30 M5x0.8 255 320 2 – 7