กระบอกลมแบบแคลม์ CLAMP CYLINDER
February 24, 2021
หัวเป่าลมแบบปากแบน FLAT AIR NOZZLE
February 26, 2021

กระบอกลมแบบสต๊อปเปอร์ STOPPER CYLINDER

กระบอกลมแบบ Stopper ใช้ในการกั้นหรือหยุดชิ้นงานในไลน์ผลิตหรือบน Conveyor มีลักษณะของบอดี้และตัวกั้นชิ้นงานแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานและน้ำหนักของงานนั้นๆ มีการทำงาน 2แบบ Single acting / Double acting

SPECIFICATION Stoper Cylinder
Bore Stroke Port Size Type Working Pressure (Bar) Cushion
(mm) (mm) (in) Singe Double
20 15 M5x0.8 2.5 – 10 1.5 – 10
25 15 M5x0.8 Single 2 – 10 1.5 – 10
32 20 1/8 Acting 2 – 10 1.5 – 10
40 30 1/8 2 – 10 1.5 – 10 Bumper
50 30 1/8 Double 2 – 10 1.5 – 10
63 30 1/4 Acting 2 – 10 1.5 – 10
80 40 1/4 2 – 10 1.5 – 10