ข้อต่องอทองเหลืองล็อคสาย MALE ELBOW LOCK TUBE
February 23, 2021
กระบอกลมแบบสต๊อปเปอร์ STOPPER CYLINDER
February 26, 2021

กระบอกลมแบบแคลม์ CLAMP CYLINDER

กระบอกลมแบบแคลม์ CLAMP CYLINDER เป็นกระบอกลมที่ใช้จับยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมรถยนต์ สะดวกในการออกแบบติดตั้ง เพราะกระบอกประเภทนี้จะมีหูล็อคมาพร้อมติดมากับตัวกระบอก สามารถใช้ร่วมกับออโต้สวิตซ์ได้เลย

SPECIFICATION Clamp Cylinder(DCKA/DCKB)
Bore Stroke Port Size Clevis Width Theroretical Thrust Mounting Presure
(mm) (mm) (in) (mm) (kgf) From (Bar)
40 1/4 Part A 62.8 Up Mounting 0.5 – 10
50 50,75,100, 1/4 16.5 98 Clip Mounting 0.5 – 10
63 125,150 1/4 Part B 155.8 Compress Tighly 0.5 – 10
80 3/8 19.5 251.2 Mounting 0.5 – 10