ตัวปรับความเร็วลม SPEED CONTROL JSC
January 30, 2021
ข้อต่อตรงเสียบสายเกลียวนอก STRAIGHT MALE FITTING PC
January 30, 2021

ข้องอ 90 องศา ELBOW FITTING PL

ข้อต่อลมแบบงอ 90 องศา ELBOW FITTING เป็นตัวเชื่อมระหว่างท่อลม และอุปกรณ์ลมต่างๆ

SPECIFICATION
PL Working Working
Tube  Male  Temp. Pressure Range
4 M5 0-60 °C / 32-140°F
4 1/8
4 1/4
6 M5
6 1/8
6 1/4 0-150psi
6 3/8
6 1/2
8 1/8 0-9.9kgf / cm²
8 1/4
8 3/8
8 1/2 0-990KPa
10 1/8
10 1/4
10 3/8
10 1/2
12 1/4
12 3/8
12 1/2