ข้อต่อสามทางแบบตัววาย Y BRANCH FITTING PY
January 30, 2021
ข้อต่อตรงเสียบสายสองด้านแบบลดสาย UNION REDUCE STRAIGHT PG
January 30, 2021

ข้อต่อตรงเสียบสายสองด้าน UNION STRAIGHT PU

ข้อต่อตรงเสียบสายสองด้าน UNION STRAIGHT PU เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างท่อลมกับท่อลม ที่มีขนาดท่อสองด้านเท่ากัน

SPECIFICATION
PU Working Working
Tube Temp. Pressure 
4 0-60 °C 
6 0-150psi
8 9.9kgf/cm²
10 0-990KPa
12