ข้องอ 90 องศา ELBOW FITTING PL
January 30, 2021
ข้อต่อสามทางแบบตัวที T BRANCH FITTING PE
January 30, 2021

ข้อต่อตรงเสียบสายเกลียวนอก STRAIGHT MALE FITTING PC

ข้อต่อตรงเสียบสายเกลียวนอก STRAIGHT MALE FITTING PC เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างท่อลม กับอุปกรณ์ลมต่างๆ

SPECIFICATION
PC Working Working
Tube Male Temp. Pressure Range
4 M5 0-60 °C / 32-140°F
4 1/8
4 1/4
6 M5
6 1/8
6 1/4 0-150psi
6 3/8
6 1/2
8 1/8 0-9.9kgf / cm²
8 1/4
8 3/8
8 1/2 0-990KPa
10 1/8
10 1/4
10 3/8
10 1/2
12 1/4
12 3/8
12 1/2