ข้อต่อตรงเสียบสายเกลียวนอก STRAIGHT MALE FITTING PC
January 30, 2021
ข้อต่อสามทางแบบตัววาย Y BRANCH FITTING PY
January 30, 2021

ข้อต่อสามทางแบบตัวที T BRANCH FITTING PE

ข้อต่อสามทางตัวที T BRANCH FITTING เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือแยกทาง ระหว่างท่อลม กับท่อลมในลักษณะเหมือนตัวที

SPECIFICATION
PE Working Working
Tube Temp. Pressure 
4 0-60 °C 
6 0-150psi
8 9.9kgf/cm²
10 0-990KPa
12