แอร์วาล์วยิงลมด้านเดียว 5/2 AIR PILOT VALVE SINGLE TYPE 5/2 WAY
January 27, 2021
วาล์วปีกผีเสื้อติดหัวขับลม ACTUATOR WITH BUTTERFLY VALVE
January 28, 2021

บอลวาล์วติดหัวขับลม ACTUATOR WITH BALL VALVE

 

บอลวาล์วติดหัวขับลม มี 2 ลักษณะการทำงาน คือ Single acting กับ Doouble acting ขนาดของหัวขับก้อจะขึ้นอยู่กับขนาดของวาล์ว และค่า Toque ที่เกิดขึ้น

SPECIFICATION Pneumatic Actuator With 3PC Ball Valve
Model Port  Actuator Acting Fluid Conection Temp.
Size Bore Type
BVA-15(F) 1/2″ B52
BVA-20(F) 3/4″ B52 Air Screw Type
BVA-25(F) 1″ B52 Single Acting
BVA-32(F) 1-1/4″ B63  Hot Water F:Flange   -23 – 180C
BVA-40(F) 1-1/2″ B63  Type PTFE Seal
BVA-50(F) 2″ B75 Double Acting Hot Oil JIS
BVA-65(F) 2-1/2″ B83 DIN
BVA-80(F) 3″ B105 Steam ANSI
BVA-100(F) 4″ B125