รีดสวิตซ์กระบอกลม XC-03R REED SWITCH XC-03R
February 18, 2021
รีดสวิตซ์กระบอกลม DZ73 REED SWITCH DZ73
February 18, 2021

รีดสวิตซ์กระบอกลม CS1F/CS1U REED SWITCH CS1F/CS1U

รีดสวิตซ์กระบอกลม CS1F/CS1U REED SWITCH CS1F/CS1U เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกระบอกลมที่ติดแม่เหล็กที่ลูกสูบ ต้องใช้ร่วมกับขายึด หรือเข็มขัดยึด สามารถนำไปใช้กับกระบอกได้หลายแบบยกเว้นกระบอกที่เป็นแบบคอมแพ็ค ทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งของลูกสูบเมื่อเคลื่อนตัวถึงตำแหน่งที่ติดตั้งรีดสวิตซ์นี้อยู่ โดยด้านในตัวรีด จะเป็นหน้าสัมผัสเหมือนสวิตซ์ไฟทั่วไป ที่เป็นแบบปกติเปิด เมื่อลูกสูบที่ติดแม่เหล็กเคลื่อนมาถึงตัวรีดแรงแม่เหล็กจะดูดให้หน้าสัมผัสนั้นติดกันทำให้กระแสไฟเดินครบวงจร และเมื่อลูกสูบเลื่อนออกจากตำแหน่งที่รีดติดตั้งอยู่ หน้าสัมผัสก้อแยกออกดังเดิม

REED SWITCH CYLINDER MODEL
CS1F/CS1U SC/MA/MAL/ISO6432/ISO15552/CDM2