กับดักไอน้ำแบบเทอร์โมแสตติกส์ THERMOSTATIC STEAM TRAP
February 12, 2021
สวิงเช็ควาล์ว SWING CHECK VALVE
February 13, 2021

วาล์วกันกลับแบบดิสโก้ DISCO CHECK VALVE

วาล์วกันกลับแบบดิสโก้ DISCO CHECK VALVE เป็นวาล์วที่ทำหน้าที่บังคับการไหลให้ไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้ย้อนกลับมา วาล์วประเภทนี้ขนาดเล็กประหยัดเนื้อที่ น้ำหนักไม่มาก แต่ต้องติดตั้งร่วมกับหน้าแปลนประกบกับท่อ