บอลวาล์วติดหัวขับลม ACTUATOR WITH BALL VALVE
January 28, 2021
ชุดกรองลม AIR FILTER REGULATOR
January 28, 2021

วาล์วปีกผีเสื้อติดหัวขับลม ACTUATOR WITH BUTTERFLY VALVE

บัตเตอร์ฟลายวาล์วติดหัวขับลม มี 2 ลักษณะการทำงาน คือ Single acting กับ Doouble acting ขนาดของหัวขับก้อจะขึ้นอยู่กับขนาดของวาล์ว และค่า Toque ที่เกิดขึ้น

SPECIFICATION Pneumatic Actuator With Butterfly Valve
Model Port  Actuator Acting Fluid Conection Seat
Size Bore Type
BTVA-40 1-1/2″ B52
BTVA-50 2″ B63  Air
BTVA-65 2-1/2″ B63  Single Acting :NBR
BTVA-80 3″ B63  Water Universall :EPDM
BTVA-100 4″ B75  flange Type :White EPDM
BTVA-125 5″ B83 Double Acting Hot water :PTFE
BTVA-150 6″ B105 :Viton
BTVA-200 8″ B125 Oil
BTVA-250 10″ B140
BTVA-300 12″ B160