หัวเป่าลมแบบปากแบน FLAT AIR NOZZLE
February 26, 2021
โซลินอยด์วาล์ว5/2 SOLENOID VALVE 5/2 WAY SINGLE COIL
February 26, 2021

โซลินอยด์วาล์ว 2/2 SOLENOID VALVE 2/2 WAY

โซลินอยด์ 2/2 มีแบบ Normally close และ Normally open การเลือกใช้ต้องดูที่

  • อุณหภูมิของไหล
  • แรงดันเริ่มต้นและแรงดันสูงสุด 
  • สภาพทางเคมีของ ของไหล
  • แรงดันไฟที่จะใช้สั่งงาน 
SPECIFICATION Brass 2/2 Solenoid Vave Normaly Close/Open
Model Port  Efective Option/ Fluid Votage Temp.
Size Area(mm2) Pressure
2W025-06 PT1/8 2.5
2W025-08 PT1/4 2.5 Air
2W040-10 PT3/8 4 Direct Operate DC 12V
2W160-10 PT3/8 16 0 – 7 Bar Water DC 24V  -5 – 85C
2W160-15 PT1/2 16 AC 24V
2W200-20 PT3/4 20 Diaphram Type Oil AC 110V
2W250-25 PT 1 25 0.3 – 10 Bar AC 220V
2W350-35 PT1-1/4 35 Gas
2W400-40 PT1-1/2 40
2W500-50 PT 2 50
SPECIFICATION                         Stainless 2/2 Solenoid Vave Normally Close
Model Port  Efective Option/ Fluid Votage Temp.
Size Area(mm2) Pressure
2WB025-06 PT1/8 2.5
2WB025-08 PT1/4 2.5 Air
2WB040-10 PT3/8 4 DC 12V
2WB160-10 PT3/8 16 PTFE Diaphram Hot Water DC 24V  -5 – 130C
2WB160-15 PT1/2 16 AC 24V
2WB200-20 PT3/4 20 0 – 10 Bar Hot Oil AC 110V
2WB250-25 PT 1 25 AC 220V
2WB350-35 PT1-1/4 35 Steam
2WB400-40 PT1-1/2 40
2WB500-50 PT 2 50
Brass&Stainless 2/2 Solenoid Vave Normally Close
Model Port  Efective Option/ Fluid Votage Temp.
Size Area(mm2) Pressure
2WBF160-15 DN15 16 DC 12V
2WBF200-20 DN20 20 PTFE Diaphram Air DC 24V
2WBF250-25 DN25 25 Hot Water AC 24V  -5 – 130C
2WBF350-35 DN35 35 0 – 16 Bar Hot Oil AC 110V
2WBF400-40 DN40 40 Steam AC 220V
2WBF500-50 DN50 50