กระบอกแกนคู่ TN TWIN ROD CYLINDER TN
February 26, 2021
กระบอกลมแบบสไลด์ SLIDE TABLE CYLINDER
March 3, 2021

ตัวแบ่งจ่ายน้ำมัน OIL PISTON DISTIBUTORS

ตัวแบ่งจ่ายน้ำมัน OIL PISTON DISTIBUTORS เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แบ่งจ่ายน้ำมันที่มาจากปั้มจ่ายจากทางเข้าทางเดียว ออกไปแบ่งจ่ายเป็นหลายทางตามจำนวนหัวจ่ายที่เลือก 

MODEL OUTLET NUMBER INLET THREAD OUTLET THREAD LENGTH MOUNTING HOLE  FLOW RATE
(mm.) (mm.) (mm.) DISTANCE (MM.) cc./stroke
DT-200 2 6 4 75 39-43
DT-300 3 90 54-58 0.1/0.2/0.3/
DT-400 4 105 69-73 0.4/0.5
DT-500 5 126 84-88