กระบอกลมแบบหมุน CHANTO ROTARY CYLINDER CHANTO
May 20, 2021
พลังงาน ENERGY
June 10, 2021

อุปกรณ์เพิ่มแรงดันลม AIR BOOSTER REGULATOR

อุปกรณ์เพิ่มแรงดันลม AIR BOOSTER REGULATOR “MARTO” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ เพิ่มหรือรักษาแรงดันลม ตามอัตราส่วนประมาณ 1:2 ทำงานอัตโนมัติ คือเมื่อป้อนลมเข้า เครื่องจะเริ่มทำการค่อยๆเพิ่มแรงดันตามอัตราส่วนทันที ส่วนแรงดันขาออกสามารถปรับลดให้เหมาะแก่การใช้งานได้ที่ตัว Regulator ที่ติดมาให้ ควรใช้คู่กับถังเก็บลมเพื่อเป็นการยืดอายุในการใช้งานให้นานขึ้น