กระบอกลมสี่เสา STANDARD CYLINDER
February 21, 2022

โซลินอยด์วาล์ว ISO SOLENOID VALVE ISO ON BASE

โซลินอยด์วาล์ว ISO SOLENOID VALVE ISO ON BASE เป็นโซลินอยด์วาล์วที่ต้องใช้คู่กับฐานสามารถเลือกวางวาล์วร่วมในฐานเ้ดียวกันได้หลายตัว มีวงจรให้เลือก ระหว่าง 5/2 กับ 5/3  และมีทั้งคอยด์เดี่ยวและคอยด์คู่ 

ISO Solenoid Valve 
Position Pressure Votage Temp.
&Coil (Bar)
5 Port DC 12V
DC 24V
2 Position 1.5 – 9.0 AC 24V  -5 – 60C
AC 110V
Single coil AC 220V
5 Port DC 12V
DC 24V
2 Position 1.5 – 9.0 AC 24V  -5 – 60C
AC 110V
Double coil AC 220V
5 Port
3 Position DC 12V
Double coil DC 24V
Midle position type 1.5 – 9.0 AC 24V  -5 – 60C
C:Center close AC 110V
E:Center exhaust AC 220V
P:Center pressure